LEVAMETODEN
 

Hem Tjänster Kognitiv terapi Anorexi Kontakt ZUMBA
Jobbcoach Konsulting/ledarstöd Viktminskning Avdragsgill friskvård Rökavvänjning

 

leva_logga136_1655c

 

 

 

 

Att bli berörd fysiskt och psykiskt borde vara varje människas rätttighet

 

 

 

 

 

LEVAmetoden grundades 1990 av Lena Hagström Olsson och är en behandlingsform där intuition, beröring, samtal och avslappning påverkar tillfrisknandet.

 

Levamaetoden är en behandlingsform där Du får hjälp med att se och förstå dig själv på ett djupare plan, och ta vara på dina resurser.

 

BERÖRING - Något många människor saknar i dagens samhälle. Beröringen kan åstadkomma mycket som vi inte förstår, som inte går att förklara vetenskapligt, men det betyder inte att det man inte kan förklara vetenskapligt inte sker. Beröring är helande. Att bli berörd både fysiskt och psykiskt borde var varje människas rättighet.

 

oxytocin läs mer

 

INTUITION – Intuition är tysta samtal med ditt innersta, om vägledning till vad som är bäst för dig Om alla skulle följa sin intuition mer så skulle vi alla må mycket bättre av att göra det vi tycker om och inte göra det vi inte tycker om. Vi följer mönster som inte är bra för oss, som vi ofta fått med oss som barn. När vi senare i livet skall klara oss själva så bär vi med oss dessa mönster som påverkar oss själva negativt. Levametoden lär dig att släppa gamla mönster, att leva utan skuld, rädsla, handlingsförlamning m m.  en intuitiv person kan hjälpa dig att se dessa mönster och hjälpa dig att förändra dem.

 

 

 

AVSLAPPNING – avslappningen hjälper till att släppa fram sådant man glömt och gömt inom sig.

 

SAMTAL/TERAPI – Att bli sedd och förstådd, gör att man själv ser, förstår och förändrar.

 

 

 


©LEVAMETODEN Alla rättigheter reserverade

 

Gå ned i vikt med KBT

(Kognitiv terapi) och LEVAmetoden läs mer

 

Image0004

Image0001

För Parkinsonpatienter

Rörelsehindrade

Stol/Rullstolsbundna

 

Friskvård läs mer

Här gällerfriskvardschecken_195x101[1]

ticket wellnet ab jpeg