LEVAMETODEN
 

Hem Tjänster Kognitiv terapi Anorexi Kontakt ZUMBA

 

leva_logga136_1655c

 

 

 

 

Att bli berörd fysiskt och psykiskt borde vara varje människas rätttighet

 

Kognitiv terapi vid

 

Panikångest

Generell Ångest

Agorafobi/torgskräck

Social fobi

Tvångstankar

Deppression

Hälsoångest

Kriser

Specifik fobi

Spelberoende

Bättre självkänsla

Gå ned i vikt med KBT

Stresshantering

Redigera smärta

Sömnsvårigheter

Tinnitus

Utmattningssyndrom/utbrändhet

Anorexi

 

 

 

I en KBT-behandling arbetar man mot tydliga mål och behandlingen läggs upp så att man stegvis jobbar mot att närma sig dessa.

 

Kontakten inleds med 1-3 bedömningssamtal, då terapeut och klient tillsammans går igenom problembilden, och gör en preliminär analys av situationen. Utifrån denna problemanalys görs sedan en behandlingsplan. Kontakten är tidsbegränsad, och är förhållandevis kort.

 

Behandlingstiden varierar, men är vanligen 10 - 20 sessioner. Varje session är 45 minuter lång.

Behandlingen fokuserar på här-nu-situationen. En viktig del av behandlingen är att klienten arbetar med konkreta hemuppgifter mellan sessionerna.

 

Metoderna som används inom kognitiv beteendeterapi utvecklas ständigt utifrån nya forskningsresultat.

 

 

 

LÄS MER PÅ VIKIPEDIA

 

 


©LEVAMETODEN Alla rättigheter reserverade

 

Gå ned i vikt med KBT

(Kognitiv terapi) och LEVAmetoden läs mer

 

Image0004

Image0001

För Parkinsonpatienter

Rörelsehindrade

Stol/Rullstolsbundna

 

Friskvård läs mer

Här gällerfriskvardschecken_195x101[1]

ticket wellnet ab jpeg